Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

12.01.2017.

Prezentacija publikacije mr Sokolja Beganaja i mr Tatjane Perović

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na prezentaciju publikacije u sklopu projekta: „Očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta – promocija istorije, kulture, jezika i drugih obilježja nacionalnog identiteta romske i egipćanske populacije na teritoriji opštine Nikšić“ našeg kolege mr Sokolja Beganaja, koji je jedan od autora, pored mr Tatjane Perović.

28.12.2016.

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Danas je u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava održana radionica na temu: “Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom”.

27.12.2016.

Obuka na temu osnaživanja mladih za bavljenje politikom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra 28. decembra 2016. godine, obuku na temu osnaživanja mladih pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom.

09.12.2016.

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, dana 09. decembra 2016., u Nikšiću organizovalo edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom i egipćanskom populacijom.

01.12.2016.

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o implementaciji I prioritetnim mjerama o pitanjima Roma, koji se održavaju u Regionu u proteklih nekoliko mjeseci, završen je danas Forumom održanom u Podgorici. Događaji su organizovani od strane Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) Akcionog tima Inicijative Integracija Roma 2020, u saradnji sa državnim organima u Beogradu, Sarajevu, Prištini i Podgorici.

24.11.2016.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je juče, 23. novembra 2016. godine, drugi sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.

24.11.2016.

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava održali su juče redovni kvartalni sastanak, Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika/ca ove populacije.

15.11.2016.

U Bijelom Polju održana obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, juče, u Bijelom Polju organizovalo obuku za edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

12.09.2016.

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

U multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” , sjutra, 12. septembra u 11 časova održaće se prezentacija naučnog rada našeg kolege Sokolja Beganaja, na temu „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“. Mr Sokolj Beganaj, prvi je pripadnik romske populacije u Crnoj Gori koji je dostigao stepen obrazovanja na magistarskom nivou.

03.09.2016.

Motivacijom do boljih rezultata

Motivacijom do boljih rezultata

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastoji da svake godine posebnu podršku usmjeri na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu pripadnika/ca marginalizovanih grupa u društvu. U kontinuitetu, Ministarstvo obezbjeđuje boravak na planini i moru za djecu iz viših razreda osnovnih škola koji svojim zalaganjima u toku školske godine pokazuju dobre rezultate i dokazuju da uključenje romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo ide u dobrom smjeru.