Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

01.12.2020.

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) prepoznaje i pohvaljuje uspješne akcije Opštine Herceg Novi u cilju socijalne inkluzije Roma i Egipćana istakao je savjetnik u MLJMP Sokolj Beganaj na sastanku sa predsjednikom Opštine Herceg Novi Stevan Katić...

20.11.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-4/20-26 od 27. februara 2020. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti „Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki“ formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 056-4/20-24 od 14. februara 2020. godine, dana 20. novembra 2020. godine. donijela je:

16.10.2020.

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) je realizovalo istraživanje o socio-ekonomskom položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori...

17.09.2020.

OBUKA ZA BOLJE REZULTATE U OBLASTI OBRAZOVANJA

OBUKA ZA BOLJE REZULTATE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore posjetili su danas Javnu ustanovu Gimnazija “Slobodan Škerović” u Podgorici koja je licencirani centar za obrazovanje odraslih...

15.08.2020.

KONKURSI MINISTARSVA PROSVJETE ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA RE ZAJEDNICE ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

U skladu s mjerom broj 2.1.4. i 2.1.5. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. za 2020/2021. školsku godinu...

13.08.2020.

DODATNA INICIJATIVA ZA NAPREDAK U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA: OBUKA ZA SARADNIKE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Javna ustanova Gimnazija “Slobodan Škerović” kao Centar za obrazovanje odraslih uputila je javni poziv da se zainteresovane osobe prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju za opštine Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i Tivat

31.07.2020.

EVROPSKI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE HOLOKAUSTA: IZJAVA DRŽAVNOG SEKRETARA

Crna Gora i njena Vlada imaju poseban i podržavajući odnos prema memorizaciji svih kršenja ljudskih prava

31.07.2020.

PETNJICA JE POZITIVAN PRIMJER ODNOSA PREMA MANJINAMA

PETNJICA JE POZITIVAN PRIMJER ODNOSA PREMA MANJINAMA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je prepoznalo građansku širinu, humanistički pristup i posvećenost opštine Petnjica prema poštovanju ljudskih i manjinskih prava

29.07.2020.

PRISTUP VODI NERASKIDIV SA PRAVOM ŽIVOT I LJUDSKIM DOSTAJANSTVOM

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pozvalo je predsjednike opština Pljevlja, Budva, Bijelo Polje i Berane da se razmotre dodatne mogućnosti kako bi se poboljšao pristup zdravoj i pijaćoj vodi u ovim sredinama za lokalne romske i egipaćanske zajednice

28.07.2020.

Javni poziv i Obrazac za predlaganje pet predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija za člana /članicu radne grupe za izradu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori (2021 – 2024)

Javni poziv i Obrazac za predlaganje pet predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija za člana /članicu radne grupe za izradu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori (2021 – 2024)...