Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

17.07.2015.

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou Nakon uspješnih realizacija u Podgorici, Nikšiću i Beranama, predstavnici/e Ministarstva, Centra bezbjednosti i Centra za romske inicijative posjetili su i Opštine Ulcinj, Bar, Budva i Kotor.

10.07.2015.

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović obišao je danas đake, pripadnike/ce romske i egipćanske zajednica, koji borave na ljetovanju u Domu solidarnosti u Sutomoru.

08.07.2015.

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja.

23.06.2015.

Obuka- politička participacija žena

Obuka- politička participacija žena

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas, 23. juna 2015. godine, u skladu sa Akcionim planom Poglavlja 23 i Akcionim planom vezano za Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 -2016, organizovalo obuku za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina sa naglaskom na Romkinje i Egipćanke kako bi im se pružila podrška za veće interesovanje za bavljenje politikom.

19.06.2015.

Rezultati govore u korist uspješne saradnje

Rezultati govore u korist uspješne saradnje

Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih prava Leon Gjokaj sastao se danas sa predstavnicima/ama Romskog obrazovnog fonda. Tema sastanka bila je dinamika realizacije zajedničkog programa stipendiranja, kao i planovi za naredni period.

06.06.2015.

Kampanja u romskim naseljima Talumu i Riversajdu o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije

Kampanja u romskim naseljima Talumu i Riversajdu o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije

Kampanja je dio mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana vezanog za Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 -2016.

06.06.2015.

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

U diskusiji, kroz interaktivni dijalog polaznika/ca i predavača/ica, mnogi polaznici/e naveli su lične primjere o ranom stupanju u brak, a poštujući tradiciju Roma i Egipćana. Bilo je i slučajeva da su pojedine djevojčice stupile u brak sa 12 godina života.

02.06.2015.

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sklopili su danas Sporazum o saradnji na otkupu izdavačkih prava i štampi Rječnika romskog-crnogorskog-romskog jezika. Autori Rječnika su Ljatif Demir, Nevsija Durmiš i Fatima Demir.

31.05.2015.

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

Osim roditelja i djece RE populacije, na ovoj Obuci su prisustvovali i službenici Ministarsrva za ljudska I manjinska prava, članovi policije i članovi nevladinog sektora. Polaznici su na Obuci mogli da nauče kako prepoznati nasilje u porodici i kako djelovati ukoliko se nasilje dogodi. Obuka o maljoljetnim prisilnim brakovima među romskom populacijom je posebno bilo zanimljivo za RE populaciju. Polaznici su mogli da vide film o posledicama sa kojima se suočavaju takvi brakovi i kako ti brakovi nisu zakonski priznati. Novac koji se daje za nevjesti nije samo dio običaja već lako može da bude koristoljublje ili čak trgovina sa ljudima. Romi iEgipćani moraju da prepoznaju da takvi brakovi idu njima na štetu, a državni službenici moraju da nauče da se suprostavljaju takvim brakovima koji se kose sa zakonom i vode do siromaštva ove manjine. Svako dijete prvo treba da se obrazuje i da postane punoljetno pa tek kad sazreva da sama bira svog bračnog druga.

09.04.2015.

“Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“

“Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je predavanje na temu “Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“ prof. dr sc Ljatifa Demira u multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović u Podgorici.Predavanje je organizovano povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma.