Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za pobočljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.(radni naziv), koji je objavljan na internet stranici Ministarstvaza ljudska i manjinska prava 02.11.2015. godine, a kojim je predviđeno da nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju šest predstavnika/ca.

04.11.2015.

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.

02.11.2015.

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020...

22.09.2015.

"Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama"

"Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović učestvovao je danas na konferenciji povodom predstavljanja projekta „Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama“ koji implementira Misija OSCE u Crnoj Gori u partnerstvu sa Stalnom Misijom Francuske pri OSCE-u i Ambasadom Francuske u Crnoj Gori.

31.08.2015.

Novi udžbenici za novu školsku godinu

Novi udžbenici za novu školsku godinu

Obrazovanje je nesumljivo jedna od ključnih oblasti za uspješnu integraciju romskog i egipćanskog stanovništva u crnogorsko društvo.

29.07.2015.

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi  i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

U okviru Kampanje o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative iz Nikšića, njihovi/e predstavnici/e posjetili/e su naselja 7.jul", Gradiošnica i Češljar, koja nastanjuju pripadnici/e romske i egipćanske populacije.

17.07.2015.

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Nakon uspješnih realizacija u Podgorici, Nikšiću i Beranama, predstavnici/e Ministarstva, Centra bezbjednosti i Centra za romske inicijative posjetili su i Opštine Ulcinj, Bar, Budva i Kotor.

10.07.2015.

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović obišao je danas đake, pripadnike/ce romske i egipćanske zajednica, koji borave na ljetovanju u Domu solidarnosti u Sutomoru.

08.07.2015.

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja.