Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

05.07.2016.

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike Treći seminar o pitanjima Roma održava se danas u Podgorici.,u organizaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Generalnim direktoratom EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.Seminar se ove godine održava na temu "Od riječi do djela – ka integraciji Roma", a otvorili su ga Marta Garsija Fidalgo, koordinatorka za politiku integrisanja Roma u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore.

30.06.2016.

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u saradnji sa Ministarstvom unutrasnjih poslova, Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, članovima Romskog savjeta, Centrom za romske inicijative i ostalim nevladinim organizacijama organizovalo je u Tivtu i Kotoru jednodnevnu edukaciju i sprovelo kampanju o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

24.06.2016.

Mustafa Krasnići prvi Rom dobitnik diplome Luča na prijemu kod ministra Numanovića

Mustafa Krasnići prvi Rom dobitnik diplome Luča na prijemu kod ministra Numanovića

Jedan od najvećih problema romske zajednice, koji je i prepreka za bržu integraciju u društvenom, političkom i socijalnom životu države, jeste upravo obrazovanje. Romi su karakterističan narod i po činjenici da im je cijeli svijet domovina. Tako, zajednica poprima najvećim dijelom, karakteristike i društvene obrasce države u kojoj se nalazi. Iako često u njihovom slučaju, izostaje obrazovanje, Crna Gora je prepoznala važnost ovog segmenta u njihovoj integraciji, i stvara pretpostavke za sve kvalitetniji stepen obrazovanja pripadnika/ca romske populacije, istakao je ministar Numanović pri susretu sa prvim dobitnikom diplome Luča u Crnoj Gori iz romske zajednice, Mustafom Krasnićijem.

09.06.2016.

Ministar Numanović na pokretanju Inicijative integracija Roma 2020.

Ministar Numanović na pokretanju Inicijative integracija Roma 2020.

Ministar Numanović učestvovao je na sastanku u ime Vlade Crne Gore. Numanović je iznio jasnu posvećenost Vlade kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje i poboljšanje ekonomske situacije Roma, što je svakako komplementarno sa glavnim ciljem pokrenute Inicijative.

31.05.2016.

Edukacija o zaštiti od nasilja i maloljetničkih prisilnih brakova

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, organizovalo u Herceg Novom obuku za edukaciju roditelja, djece, RE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

30.05.2016.

Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori

Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović učestvovao je danas na seminaru koji nevladina organizacija Građanska alijansa organizuje na temu unapređenja zapošljavanja Roma u Crnoj Gori. Način da se trajno riješi problem siromaštva i socijalne isključenosti velikog dijela romske i egipćanske populacije, Crna Gora vidi u oblasti obrazovanja, poručio je ministar Numanović. Na poboljšanju obrazovne strukture ovih društvenih zajednica intenzivno se radi, jer je to jedan od osnovnih koraka ka socijalnoj uključenosti u društvo.

18.05.2016.

Ministar Numanović razgovarao sa predstavnicima/ama Inicijative Integracije Roma 2020.

Ministar Numanović razgovarao sa predstavnicima/ama Inicijative Integracije Roma 2020.

Ministar Numanović je upoznao predstavnike/ce Akcionog tima Inicijative sa rezultatima koje je Vlada Crne Gore u saradnji sa svim relevantnim partnerima na domaćem i međunarodnom terenu, ostvarila u poslednjoj godini, od završetka Dekade inkluzije Roma 2005-2015. Takođe, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uradilo je Strategiju socijalne inkluzije Roma 2016-2020. sa pratećim Akcionim planom za 2016. godinu. Ovo je treći strateški dokument koji se bavi integracijom romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo.

17.05.2016.

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom nasilnog prebijanja pripadnika romske populacije

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom nasilnog prebijanja pripadnika romske populacije

Povodom pojavljivanja snimka na društvenim mrežama o nasilnom prebijanju pripadnika romske populacije od strane dvojice muškaraca, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava reaguje sledećim saopštenjem za javnost: Ministarstvo najopštrije osuđuje ovaj nasilnički čin, i apeluje na nadležne organe da što hitnije pronađu i procesuiraju njegove počinice.

05.05.2016.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016.-2020.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016.-2020.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016.-2020.

07.04.2016.

Uručena nagrada za najbolji istraživački prilog na temu "Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori"

Uručena nagrada za najbolji istraživački prilog na temu "Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori"

Ministarstvo za ljudska i manjnska prava i Ministarstvo kulture u susret 8. aprilu, Međunarodnom danu Roma upriličili su dodjelu nagrade za za najbolji istraživački prilog u prethodnoj godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“.