Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

17.09.2020.

OBUKA ZA BOLJE REZULTATE U OBLASTI OBRAZOVANJA

OBUKA ZA BOLJE REZULTATE U OBLASTI OBRAZOVANJA Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore posjetili su danas Javnu ustanovu Gimnazija “Slobodan Škerović” u Podgorici koja je licencirani centar za obrazovanje odraslih...

15.08.2020.

KONKURSI MINISTARSVA PROSVJETE ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA RE ZAJEDNICE ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

U skladu s mjerom broj 2.1.4. i 2.1.5. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. za 2020/2021. školsku godinu...

13.08.2020.

DODATNA INICIJATIVA ZA NAPREDAK U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA: OBUKA ZA SARADNIKE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Javna ustanova Gimnazija “Slobodan Škerović” kao Centar za obrazovanje odraslih uputila je javni poziv da se zainteresovane osobe prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju za opštine Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i Tivat

31.07.2020.

EVROPSKI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE HOLOKAUSTA: IZJAVA DRŽAVNOG SEKRETARA

Crna Gora i njena Vlada imaju poseban i podržavajući odnos prema memorizaciji svih kršenja ljudskih prava

31.07.2020.

PETNJICA JE POZITIVAN PRIMJER ODNOSA PREMA MANJINAMA

PETNJICA JE POZITIVAN PRIMJER ODNOSA PREMA MANJINAMA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je prepoznalo građansku širinu, humanistički pristup i posvećenost opštine Petnjica prema poštovanju ljudskih i manjinskih prava

29.07.2020.

PRISTUP VODI NERASKIDIV SA PRAVOM ŽIVOT I LJUDSKIM DOSTAJANSTVOM

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pozvalo je predsjednike opština Pljevlja, Budva, Bijelo Polje i Berane da se razmotre dodatne mogućnosti kako bi se poboljšao pristup zdravoj i pijaćoj vodi u ovim sredinama za lokalne romske i egipaćanske zajednice

28.07.2020.

Javni poziv i Obrazac za predlaganje pet predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija za člana /članicu radne grupe za izradu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori (2021 – 2024)

Javni poziv i Obrazac za predlaganje pet predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija za člana /članicu radne grupe za izradu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori (2021 – 2024)...

17.07.2020.

DISKUTOVANA PROBLEMATIKA ZAPOŠLJAVANJA ROMA I EGIPĆANA: UNAPRIJEDITI REZULTATE

DISKUTOVANA PROBLEMATIKA ZAPOŠLJAVANJA ROMA I EGIPĆANA: UNAPRIJEDITI REZULTATE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavilo je sa aktivnim monitoringom politika i prakse društvenog uključivanja Roma i Egipćana

16.07.2020.

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP), organizovalo je sastanak sa prof. dr Oliverom Komar, konsultantkinjom i suvlasnicom Agencije za istraživanja De Facto Consultancy koja, za potrebe MLJMP, realizuje istraživanje o stavovima romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

10.07.2020.

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) pokrenulo je proces konsultacija sa organizacijama civilnog društva u cilju jačanja dijaloga o vladinim politikama i akcijama na polju ljudskih prava