Manja slova Veća slova RSS

>

"Politička participacija Roma, sa posebnim naglaskom na žene"

"Politička participacija Roma, sa posebnim naglaskom na žene"
Datum objave: 11.10.2018 14:36 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 11. oktobra, 2018. godine, u Nikšiću, organizovalo edukaciju na temu „Politička participacija Roma, sa posebnim naglaskom na žene“.

Na početku, predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava su upoznali prisutne sa svim aktivnostima koje Vlada Crne Gore sprovodi u cilju integracije romske i egipćanske populacije, kroz implementaciju „Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana  2016 -2020“. Nakon prezentacije rezultata na nacionalnom nivou, prisutnima su prezentovani rezultati postignuti i na lokalnom nivou od strane predstavnika lokalne samouprave Nikšić. Poručeno je da nema integracije Roma ukoliko nema i uključivanje Roma i na lokalnom nivou.

Predavačice,Hatidža Đoni i Slavica Striković, su svojim prezenatcijama nastojali da motivišu romsku zajednicu da se aktivnije bori za svoj status i uključivanje u sve društvene tokove crnogorskog društva. Žene moraju da budu naročito uporne, kako je isticano, u borbi za svoja prava i budu aktivne u svojim zajednicama. Uloga žene nije samo rađanje i čuvanje djece, već da bude aktivna članica u donošenju konačnih odluka koje su bitne za njenu zajednicu.

Polaznici/e ove obuke su bile studenti/kinje, predstavnici/e političkih partija i nevladinih organizacija koje se bave očuvanjem i unapređenjem prava RE populacije  u Crnoj Gori, romski medijatori u oblasti zdravlja, članovi Komisije za praćenje Lokalnog Akcionog plana za Rome u Nikšiću, predstavnica Fonda za manjine i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj pomenute aktivnosti je doprinos unapređenju političke participacije pripadnika/ca romske populacije u Crnoj Gori sa naglaskom na žene.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava