Manja slova Veća slova RSS

>

Treći kvartalni sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020

Datum objave: 28.09.2018 09:57 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Treći kvartalni sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020, održan je 28. septembra,  2018. godine u Podgorici.

Na sastanku su se prisutnima obratili nacionalni koordinator za praćenje sprovođenja Strategije gospodin Leon Gjokaj i predstavnica Regionalnog savjeta za saradnju – Inicijativa integracija Roma 2020, gospođa Aleksandra Bojadijeva. Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom periodu Akcioni plan za praćenje i sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 raditi na dvije godine.

Nacionalni koordinator je obavjestio Komisiju  o obavezi da se preporuke sa Roma seminara „Inkluzivno društvo: unapređenje socio-ekonomskog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ uvrste u Akcioni plan  za 2019. i 2020. godinu. Takođe je naglasio da se očekuju rezultati tih aktivnosti, a ne samo narativni izveštaji.

Roma seminar „Inkluzivno društvo: unapređenje socio-ekonomskog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ održan je 13. juna 2018. godine u organizaciji Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori, i na istom je Crnoj Gori dato 48 preporuka za unapređenje socio-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije. Rok za njihovu realizaciju je jun 2020. godine.

Aleksandra Bojadijeva je ponudila podršku njihovih eksperata prilikom izrade izveštaja za Vladu i Regionalni savjet za saradnju – Inicijativa integracije Roma 2020. Ona je pojasnila da će  poseban naglasak biti stavljen na prikupljanje statističkih podataka o broju učesnika u realizaciji aktivnoisti, zatim o rodnoj dimenziji i izdvojenim sredstvima iz budžeta za realizaciju planiranih aktivnosti.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava