Manja slova Veća slova RSS

>

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom
Datum objave: 28.12.2016 15:56 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava održana radionica na temu: “Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom”.

U uvodnom dijelu događaja učesnicima/cama se obratio Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih naroda, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović, Sokolj Beganaj iz Odjeljenju za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana.

Generalni direktor, Leon Gjokaj, istakao je da je jedan od  osnovnih ciljeva Ministarstva za ljudska i manjinska prava puna integracija manjinskih naroda u društveni život uz dalje očuvanje i razvijanje njihove nacionalne i kulturne posebnosti, te unapređenje njihovih zakonskih prava i sloboda. On je naveo da je Crna Gora prepoznala probleme pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice i aktivno radi da se poveća društvena i ekonomska integracija romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionog plana Dekade u Crnoj Gori i dvije prethodne Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su veoma značajnim i vidnim, ali ne i posve dovoljnim, pozitivnim promjenama, istakao je Gjokaj.

Načelnica Pejović podsjetila je da učešće žena u političkom odlučivanju na centralnom i lokalnom nivou, predstavlja izuzetno važan aspekt i preduslov za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Kako bi bile u poziciji da utiču na pozitivne promjene koje ih se tiču, neophodno je da budu na mjestima donosilaca odluka. Pejović je istakla da su žene dominantnije zastupljene u odnosu na muškarce kada je riječ o nosiocima tužulačkih funkcija(60% su žene). Prosječan udio žena na pozicijama sudija/tkinja je 63%. Na čelu Vrhovnog suda i Ustavnog suda su žene“ –navela je načelnica Pejović.

Savjetnik Beganaj je pozdravio sve prisutne i predstavio aktivnosti Ministarstva u oblasti političkog osnaživanja mladih pripadnika/ca nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki, ističući značaj obrazovanja kao preduslova za njihovo bavljenje politikom.

Trenerice za rodnu ravnopravnost Branka Vlahović i Slavica Striković, predstavile su važnost učešća žena, te značaj uvođenja rodne perspektive u rad stranaka, kao i značaj osnaživanja  pripadnica/ka nacionalnih manjina, prvenstveno RE populacije za bavljenje politikom.

Događaju su prisustvovali/e predstavnici/e Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, političkih partija, nacionalnih manjinskih savjeta u Crnoj Gori i nevladinih organizacija.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava