Manja slova Veća slova RSS

>

Poziv za upis romske i egipćanske djece u I razred osnovne škole

Datum objave: 11.04.2013 14:45 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u okviru svojih nadležnosti, između ostalog radi i na unapređenju položaja Roma i Egipćana i njihovom integracijom u sve tokove društvenog života. Jedan od važnih segmenata integracije je i obuhvat djece u formalnim vidovima obrazovanja.

U neposrednoj komunikaciji sa centrima za socijalni rad i drugim organima državne uprave prikupljeni su podaci o djeci pripadnicima romske i egipćanske populacije koja bi trebala školske 2013/2014 godine biti upisana u I razred osnovne škole.

S obzirom da je u toku ovog mjeseca upis djece u I razred osnovne škole, poziva roditelje djece romske i egipćanske populacije da, u predviđenom roku, upišu djecu u školu i time ispune zakonske obaveze shodno članu 36 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Napominjemo da će škole pratiti ispunjenje zakonske obaveze u dijelu upisa, odnosno ispunjavanja osnovno-školske obaveze za svu djecu, a prema roditeljima koji ne ispune ove zakonske obaveze, nadležne inspekcije će preduzeti sve neophodne mjere dok će centri za socijalni rad ažurirati evidencije o korisnicima MOP-a. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će obezbjediti sredstva za nabavku udžbenika za ovu djecu, a shodno definisanim obavezama iz Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016, nadležni organi državne uprave će preduzimati mjere na identifikaciji i praćenju pohađanja nastave za svu romsku djecu, s posebnim akcentom na djevojčice.

PR služba