>

DJELATNOST MINISTARSTVA

Datum objave: 22.08.2003 00:00 | Autor: Djelatnosti

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa je organizovano kao posebna organizaciona jedinica u Vladi Republike Crne Gore. Ovo Ministarstvo vrši poslove uprave koji se odnose na:

- praćenje ostvarivanja i zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa u dijelu njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta;

- unapređivanje međusobnih odnosa nacionalnih i etničkih grupa;

- dalje unapređenje međuetničke tolerancije u Crnoj Gori;

- uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika nacionalnih i etničkih grupa sa građanima van Crne Gore;

- saradnja i održavanje odnosa sa matičnim državama pripadnika nacionalnih i etničkih grupa u Crnoj Gori;

Osnovna djelatnost Ministarstva za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa je sadržana u aktivnostima i radu dva sektora tj. organizacione jedinice. To su:
1. Sektor za međunacionalne, međuetničke, međukonfesionalne odnose, javni i institucionalni rad
2. Sektor za praćenje međunarodnog pravnog i pozitivno pravnog zakonodavstva u oblasti nacionalnih, etničkih i konfesionalnih odnosa.

Cjelokupnim radom Ministarstva rukovodi Ministar, a Sekretar organizuje, koordinira i kontroliše rad unutrašnjih organizacionih jedinica. Sekretar Ministarstva se stara i o ostvarivanju saradnje sa drugim organima, te vrši i druge poslove koje mu odredi Ministar.
Radom pojedinih sektora rukovode pomoćnici ministra.