>

Projekat PREDIM “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori”

Datum objave: 08.07.2016 13:19 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Projekat PREDIM “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori”, trjaće 24. mjeseca. Ukupna vrednost projekta je 870.000,00 eura. Evropska unija obezbijeđuje 700.000,00 eura, Savjet Evrope koji je i implementator projekta 120.000,00 eura i Vlada Crne Gore 50.000,00 eura. Projektom je predviđeno angažovanje eksperata u oblasti ljudskih prava i antidiskriminacije, kao i održavanje specifičnih menadžment treninga uključujući i strateško planiranje. Takođe, projektom je predviđeno održavanje treninga gdje će biti zastupljene teme koje se tiču oblasti: LGBT, lica sa invaliditetom, Roma i manjina.

Implementacija ovog projekta, u koji je uključeno i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, biće zasnovana na kombinaciji konkretnih aktivnosti prilagođenim potreba partnera na projektu. Pomenute aktivnosti odnose se, najprije na pružanje direktne ekspertske pomoći prilikom izrade strateških i  normativnih dokumenata, internih organizacionih smjernica, kao i komunikacionih strategija.

Projektom podrške predviđene su i precizno definisane tematske obuke za osoblje partnerskih institucija u pravcu usvajanja evropskih standarda koji proističu iz prakse Suda za ljudska prava, te obuke koje odgovaraju jasnim potrebama institucija u procesu izvršavanja obaveza i iz procesa pristupanja EU i poštovanja smjernica monitoring tijela Savjeta Evrope.

U cilju ostvarivanja direktnog susreta sa naprednim praksama primjene standarda iz oblasti ljudskih prava u praksi, planirane su studijske posjete Savjetu Evrope i Sudu za ljudska prava, pružanje podrške u oblasti javnog dijaloga, te poboljšan način komunikacije javnih institucija sa građanima/kama.