>

IPA 2014 Projekat „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“

Datum objave: 06.07.2016 13:13 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava učestvuje u projektu „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“.

IPA 2014 Projekat „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“ trajaće do januara 2019. godine. Ukupna vrednost projekta je 908.000,00 eura. Evropska unija obezbijeđuje 735.000,00 eura, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sa kojom Vlada ima dugogodišnje iskustvo i uspješnu saradnju u oblasti socijalne uključenosti i zaštite ljudskih prava, prevashodno u radu na unapređenju i promovisanju politika rodne ravnopravnosti i koja će biti implementator projekta 73.000,00, dok je participacija  Vlada Crne Gore 100.000,00 eura. 

Aktivnosti iz ove akcije će doprinijeti zaštiti, promociji i osnaživanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti. One se odnose na potrebu snažnije implementacije strategija, kao i anti-diskriminacionih politika i rodne ravnopravnosti.

Oblasti djelovanja u okviru kojih se sprovode aktivnosti  projekta su:

1)     Percepcija diskriminacije i stavovi

2)     Osnaživanje institucionalnih kapaciteta, kako bi adekvatno pratili primjenu ljudskih prava i politika rodne ravnopravnosti

3)     Nasilje nad ženama i nasilje u porodici

4)     Političko osnaživanje žena

5)     Žensko preduzetništvo na lokalnom nivou

6)     Podizanje nivoa svijesti, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima obavezu da razvija zakonske okvire i propise, kao i da „osigura praktičnu implementaciju nediskriminacije“ i „praktičnu implementaciju ravnopravnosti polova u praksi“ (AP 23. 3.6.1, 3.6.2 i 3.6.3), gdje je potrebna povećana horizontalna koordinacija sa drugim relevantnim akterima u organima državne uprave, lokalnoj samoupravi, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama.