>

Projekat: „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za Rome“

Datum objave: 30.01.2013 09:53 | Autor: MMP

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa strateškim dokumentima Strategijom i Akcionim planom za dekadu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u toku 2009 ustanovilo Odjeljenje za Rome. U skladu sa finansijskim restrikcijama Vlade u periodu osnivanja ovog Odjeljenja u njemu je  zaposlena jedna osoba u svojstvu  asistenta, Odjeljenje nema posebne prostorije i nedostaju joj ljudski i tehnički kapaciteti.

Iako je Ministarstvo formiralo Odjeljenje za Rome ovom dijelu ministarstva nedostaju kapaciteti za dalji razvoj. Odjeljenje kao takvo nije u mogućnosti da pokrije obaveze shodno Zakonu o manjinama i strategiji, ono se ne uključuje u mnoge međunarodne pozive za projekte za populaciju Roma, obuke za pripadnike ove populacije u međunarodnim organizacijama i institucijama. Zahvaljujući tome ni Ministarstvo ne može ispratiti sve inicijative u oblasti unaprijeđenja položaja Roma u regionu i šire niti pružiti veću i značajniju podršku ostalim ministrastvima i institucijama sistema u oblasti unaprijeđenja položaja Roma osobito u oblasti stanovanja, obrazovanja i podrške u procesu pune socijalne inkluzije.  Strategija 2008-2012 je implementirana samo u jednom dijelu i mnoge dobre inicijative i ideje su ostale  neostvarene ili nedovoljno inkorporiane u system  (npr uspostavljanje sistema podrške u obrazovanju uključivanjem asistenata, uključivanje romskog jezika). Stoga MLJMP odnosno Odjeljenje za Rome treba da ojača svoje kapacitete da bi se na kvalitetan način bavio ovim pitanjima. Ovo bi odjeljenje slično prethodno formiranom Odjeljenju za rodnu ravnopravnost   koje je takođe dio MLJMP trebalo da postane održivo , da ima svoju ekspertizu u oblasti koju pokriva sa kapacitetom da radi na unapređenju položaja Roma u smislu razvijanja i predlaganja politika i inicijativa MLJMP i drugim institucijama  kao i da prikuplja sredstva za nsvoje programe i projekte.  Ovo bi odjeljenje trebalo da postane tačka kontakta  za razmjenu ideja, planova, programa između MLJMP/Vlade, Savjeta Roma i nevladinih organizacija i mjesto koordinacije strateškog pristupa  poboljšanju situacije ove populacije u Crnoj Gori.

Cilj:

Povećati kapacitet odjeljenja za Rome radi kvalitetnijeg rješavanja pitanja od zančaja za Rome 

Podcilj: 1

Obuka zaposlenih u Odjeljenju u Ministarstvu u oblasti organizacijskog razvoja, razvoja projekata i upravljanja projektima  

Podcilj:  2

Razvoj Strategije za Rome 2012-2016/20

Rezultati projekta:

  - Zaposleni će imati zananja iz oblasti  organizacionog razvoja 

  - Zaposleni će imati zananja iz oblasti strateškog planiranja  

  - Zaposleni će imati zananja iz oblasti iz pisanja projekata

  - Zaposleni će imati zananja iz oblasti prikupljanja sredstava

  - Zaposleni će imati zananja iz oblasti monitoringa i evaluacije

  - Strategija za Rome razvijena na participativan način