>

Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E.
Datum objave: 30.01.2013 10:02 | Autor: MMP

Ispis Štampaj stranicu


Projekt S.I.M.P.L.E. (mart, 2011- februar, 2014) predstavlja inovativnu institucionalnu saradnju koji ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšao kvalitet  života i atraktivnost Jadranske regije. Projekt je finansiran od strane IPA Programa jadranske prokogranične saradnje 2007-2013, Prioritet 1 - Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;  

Glavni cilj projekta je razrada zajedničke strategije i pristupa u jadranskim zemljama kako bi se promovisala ravnopravnost i kultura poštovanja, kao temeljna vrijednost za miran suživot svih građana, bez obzira na rasu, vjeru i etničko porijeklo.

Prekogranični partneri (uključujući tijela javne vlasti, manjine i organizacije trećeg sektora iz Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije, Slovenije) razviće sveobuhvatnu strategiju (Jadranski Akcioni plan za jačanje kulturnog identiteta manjinskih grupa ) s ciljem:

a) rješavanja specifičnih manjinskih problema zajedničkim strategijama u određenim sektorima; S.I.M.P.L.E. se suočava sa pet osnovnih problema manjinske isključenosti (višejezičnost, lokalni razvoj, obrazovanje i mediji, nasilje i diskriminacija žena), ukazuje na moguće upravljačke modele i razvija razne aktivnosti u svrhu poboljšanja multietničkog društva temeljenog na principu suživota u različitosti kultura.

b) povećanja etno-kulturne osjetljivosti; S.I.M.P.L.E. promoviše multikulturalizam koji se temelji na priznavanju različitosti i jačanju manjinskih identiteta kao jedan od faktora društveno-privrednog razvoja.

Projekt slijedi dva smjera:

-  proširenje upravljačkih modela u Jadranskoj regiji (workhops i konferencije);

- inovativan način komuniciranja usmjeren na ljude, osobito mlade, kroz tradicionalne i nove medije (on-line mjesečnik, emitovanje vijesti, novinarska nagrada za Jadransku regiju, nacionalna i školska medijska kampanja).

Uspostavljanje godišnjeg "Adriatic Intercultural day" bit će simbolični događaj koji će doprinijeti uvažavanju kulturnih različitosti i kulturi poštovanja unutar Jadranske regije. Adriatic Permanent Observatory on Minority Communities koji će se osnovati u Istri pružiće mogućnost djelotvornog praćenja manjinskih politika te će biti od velike važnosti u pro-aktivnoj institucionalnoj promociji  manjinskih  pitanja.