Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Преглед програма Рродне равноправности ИПА 2010

Датум објаве: 30.01.2013 10:03 | Аутор: ОРР

Испис Штампај страницу


ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ИПА 2010

Једнакост између мушкараца и жена није сама по себи циљ. То је предуслов за остваривање људских права и хуманог развоја уопште, и свеукупних ЕУ циљева везаних посебно за развој, запошљавање и социјалну кохезију. Статус жена у свим демократским друштвима се огледа у личном интегритету, економском напретку И политичкој репрезентацији. Програм за родну равноправност ИПА 2010 поставља за циљ побољшање услова за имплементацију Националног акционог плана за постизање родне равноправности кроз ојачане капацитете, побољшане институционалне механизме и унапријеђене политике у сљедеће три области:

Насиље у породици:

Овај пројекат има за циљ да подржи постизање одрживог и ефикасног система заштите жртава насиља у породици и мјера борбе против породичног насиља. Одјељење за родну равноправност при Министарству за људска и мањинска права, Програм Уједињених нација за развој и Делегација  Европске Уније у Црној Гори радиће са осталим партнерима на томе да осигурају да се нови Закон о заштити од насиља у породици на прави начин интерпетира и спроводи у дневној пракси, осигуравајући да жртве добију системску подршку. Стварање одрживог механизма за координацију и мониторинг на националном нивоу биће у фокусу пројекта. Јачање капацитета актера који ће учествовати у имплеметацији Закона, укључујући организације цивилног друштва, биће усмјерено добијеним резултатима из истраживања о насиљу у породици, којим цемо покусати да добијемо висе информација о  перцепцијама насиља у породици и његове појавне облике, динамике и сл. Осим тога, заснована на најбољој пракси ЕУ, биће успостављена централизована база података захваљујуци којој цемо пратити случајеве насиља које региструју и владине институције и НВО-и. Успостављање локалних мултидисциплинарних тимова у 10 општина за помоћ жртвама насиља над женама ће бити такодје бити подржано, као и успостављање јединствене националне СОС линије за жртве породицног насиља. Конацно, подизање свијести  и едукација ће чинити централни дио пројекта, посебно јер це се односити на рад са младим људима.  

Политичко оснаживање жена:

У овој компоненти, у фокусу ће бити унапријеђивање родне сензитивности у политичким партијама и органима државне управе. Реформа партијских програма и изборног система су се показале као  ефектне полазне тачке за повећање женског политичког активизма у земљама са веома различитим културама.  Стога ће ИПА Програм за родну равноправност имати троструки приступ: 1) оснаживање  жена у политици и сензибилисање њихових колега политицара; 2) јачање структура политичких партија увођењем  родно-сензитивних политика и програма и 3)побољшање легислативе  увођењем родно-сензитивних одредби у  Изборни закон, Закон о политичким партијама и Закон о финансирању политичких партија.  Свака од ове три компоненте биће праћена  активностима подизања свијести и лобирања. У складу са препорукама ЦЕДАW -а, пројектни тим ће радити са политичким партијама на  томе да боље разумију шта спријечава жене да буду изабране у одборе, и на покретању дебата о систему квота као моделу за достизање 30% учешћа жена у политиц и то прије Избора 2013. године. Успоставићемо сарадњу са женама  које су већ у политици, као и са релевантним министарствима и НВО/организацијама. Стратешка партнерства ћемо успоставити са релевантним политичким партијама у земљама чланицама Европске Уније.

Економско оснаживање жена:

Пројекат има за циљ да оснажи женско предузетништво и запошљавање кроз развој и имплементацију специфичних економских мјера за зене. Пројекат се бави отварањем економских могућности за жене, посебно у контексту економске кризе.  Ојачацемо женско предузетништво кроз успостављање тзв. Обртног фонда  за жене, који ће пружити подршку предузетницама са повољним финансијским аранжманима. Тренинг програм и  промотивна кампања  као и  мрежа жена предузетница це бити организовани да подрже и осназе женско предузетништво. Пројекат ће посебно подржати запошљавање жена које се налазе у неповољнијем економском и социјалном положају (између осталог, лобираћемо за  систем ослобађања од пореза за послодавце који запошљавају жене са инвалидитетом и жене старије од 50 година и сл).