Projekti

08.07.2016.

Projekat PREDIM “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori”

Projekat PREDIM “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori”, trjaće 24. mjeseca. Ukupna vrednost projekta je 870.000,00 eura. Evropska unija obezbijeđuje 700.000,00 eura, Savjet Evrope koji je i implementator projekta 120.000,00 eura i Vlada Crne Gore 50.000,00 eura. Projektom je predviđeno angažovanje eksperata u oblasti ljudskih prava i antidiskriminacije, kao i održavanje specifičnih menadžment treninga uključujući i strateško planiranje. Takođe, projektom je predviđeno održavanje treninga gdje će biti zastupljene teme koje se tiču oblasti: LGBT, lica sa invaliditetom, Roma i manjina.

06.07.2016.

IPA 2014 Projekat „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“

IPA 2014 Projekat „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“ trajaće do januara 2019. godine. Ukupna vrednost projekta je 908.000,00 eura. Evropska unija obezbijeđuje 735.000,00 eura, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sa kojom Vlada ima dugogodišnje iskustvo i uspješnu saradnju u oblasti socijalne uključenosti i zaštite ljudskih prava, prevashodno u radu na unapređenju i promovisanju politika rodne ravnopravnosti i koja će biti implementator projekta 73.000,00, dok je participacija Vlada Crne Gore 100.000,00 eura.

30.01.2013.

Pregled programa Rrodne ravnopravnosti IPA 2010

Jednakost između muškaraca i žena nije sama po sebi cilj. To je preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i humanog razvoja uopšte, i sveukupnih EU ciljeva vezanih posebno za razvoj, zapošljavanje i socijalnu koheziju. Status žena u svim demokratskim društvima se ogleda u ličnom integritetu, ekonomskom napretku I političkoj reprezentaciji. Program za rodnu ravnopravnost IPA 2010 postavlja za cilj poboljšanje uslova za implementaciju Nacionalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti kroz ojačane kapacitete, poboljšane institucionalne mehanizme i unaprijeđene politike u sljedeće tri oblasti

30.01.2013.

Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E. (mart, 2011- februar, 2014) predstavlja inovativnu institucionalnu saradnju koji ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšao kvalitet života i atraktivnost Jadranske regije. Projekt je finansiran od strane IPA Programa jadranske prokogranične saradnje 2007-2013, Prioritet 1 - Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;

30.01.2013.

Projekat: „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za Rome“

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS MAKING THE MOST OF EU FUNDS FOR ROMA

22.08.2003.

DJELATNOST MINISTARSTVA

Ministarstvo za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa je organizovano kao posebna organizaciona jedinica u Vladi Republike Crne Gore...