Mehmed Zenka - Ministar za ljudska i manjinska prava

mmp

Rođen 1965. godine u Ulcinju.

Završio je Fakultet političkih nauka u Novom Sadu.

Radio na poslovima zamjenika direktora u Javnom preduzeću za uzgoj i zaštitu divljači, i izvršnog direktora tog preduzeća. Takođe bio na poziciji potpredsjednika Opštine Ulcinj i direktora javnog preduzeća „Komunalne djelatnosti“ u Ulcinju. Od 2009. do 2012. godine bio je poslanik u Skupštini Crne Gore.

Osim političkih i javnih funkcija, bio je aktivan i u institucijama kulturnog, umjetničkog i sportskog karaktera.