Leon Gjokaj - Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda

MMPLeon Gjokaj je rođen 1978.godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu je završio u Tuzima. Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu, Univerziteta u Skadru (Albanija). Magistrant je na Fakultetu političkih nauka, na smjeru međunarodni odnosi. Od 1999. godine je radio kao nastavnik u osnovnoj školi “Mahmut Lekić” u Tuzima. Takodje, radio je i kao koordinator projekata u Nansen dijalog centru Crna Gora, novinar više medija i trener iz oblasti ljudskih prava, komunikacije, mirnog rješavanja konflikata i rodne ravnopravnosti. Polaznik je Nansen akademije u Lillehamer- u, u okviru programa "Demokratija, ljudska prava i mirno rješavanje konflikata", godišnjeg seminara BFPE i ljetnjeg Univerziteta-političke škole u Strazburu, kao i studijskog programa „Međunarodni program za lidere” State Departmenta– USA. Sudski je tumač za albanski jezik. Suprug i otac.