Manja slova Veća slova RSSBlanka Radošević Marović - Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava

 

i   

Rođena 23. 09. 1954. godine,  u Kotoru.

Završila je Filozofski fakultet – Grupu za sociologiju i filozofiju, na Univerzitetu u Beogradu, 1979. godine. Radno iskustvo je stekla:  u Opštinskom komitetu SK u Tivtu; u Kulturnom centru, u istom gradu, na mjestu direktorke; u stručnoj službi Centralnog Komiteta SKJ – u Sektoru za idejni i teorijski rad na mjestu samostalne savjetnice, a potom šefice kabineta člana Predsjedništva; u Poslovnom sistemu ’’Grmeč’’,  na mjestu Direktorice marketinga;  u Novinsko-izdavačkom preduzeću ’’Pobjeda’’ a.d., na mjestu Direktorice marketinga (od 1999.g.)  i na mjestu Direktorice Novinsko-izdavačkog sektora (od 2008.  do 2010.g.).

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava radi od  01.01. 2010. godine ,na mjestu Pomoćnice ministra i zadužena je za Sektor ljudskih prava.

Od 01.  06. 2012.g., nakon izmjena u organizaciji rada Vlade CG, prelazi u Ministarstvo pravde i ljudskih prava na mjesto Pomoćnice ministra.

Osim redovnih poslova u Ministarstvu koje se odnose, prije svega na zakonodavne aktivnosti (donošenje zakona i drugih propisa kao i njihova implementacija), kada je u pitanju zaštita ljudskih prava, posebno najranjivijih društvenih grupa, angažovana je i u nekoliko radnih timova, savjeta na nacionalnom nivou i komisija čiji je zadatak, takođe, što efikasnija zaštita ljudskih prava.

Navešćemo samo neke koje se, u manjoj ili većoj mjeri, bave problemima ljudskih prava:

Radna grupa za praćenje implementacije nacionalne Strategije za borbu protiv trgovine ljudima

Nacionalni tim za sprovođenje Kampanje Savjeta Evrope ‘’Jedno od petoro’’ (Kampanja protiv seksualnog zlostavljanja djece)

Radni tim Vlade Crne Gore za izradu programskog dokumenta (na nacionalnom nivou) za borbu protiv homofobije sa akcionim planom

Radna grupa za oblast osnovnih ljudskih prava u pregovaračkom timu za pristupanje Evropskoj uniji

Član Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore sa NVO i

Sekretar nacionalnog savjeta za zaštitu od diskriminacije

 

E - mail: blanka.marovicr@mmp.gov.me