Valon Dasharami -sekretar Ministarstva


ValonRođen 02.01.1991 godine u Baru. 

Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju nakon čega upisuje fakultet pravnih nauka u Univerzitetu Donja Gorica.

Zvanje specijalista pravnih nauka stekao je nakon završenih specijalističkih studija na pravosudnom smjeru i odbrane specijalističkog rada na temu „Vrste srodstva u rimskom i savremenom crnogorskom pravu“. 

Pripravnički staž završava u advokatskoj kancelariji Vukmanović Radovana. Bio je član Opštinske izborne komisije u Ulcinju na koju podnosi ostavku zbog imenovanja za člana Državne izborne komisije.

Valon Dasharami imenovan je i za člana komisije za izradu radne verzije nacrta Statuta opštine Ulcinj. 

Govori engleski jezik.