MSP

Ismet Latić

Rođen 1980. godine u Petnjici

Obrazovanje:

• Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za Pravne Nauke - Doktor pravnih nauka (2019.god.)
• Univerzitet u Sarajevu, Interdisciplinarni postdiplomski studij Diplomatije- Pravni Fakultet, Ekonomski Fakultet i Fakultet Političkih Nauka - Magistar nauka iz oblasti Diplomatije ( 2011.godina.)
• Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za Kriminalistiku Kriminologiju i Sigurnost -Diplomirani Kriminalist ( 2006.godina.)

Obuke i usavršavanje:

- Stručno osposobljavanje i praksa u uredu šefa misije OSCE-a u Sarajevu, BiH (Sarajevo -2011. god.)
- Program UNDP-a i UNIDO-a za razvoj klastera u Crnoj Gori(2015. god.)
- Program UNESCO-a i Ministarstva kulture Crne Gore za izgradnju kapaciteta za apliciranje prema UNESCO-u. (Cetinje, 2017. god.)
- Program Sajber sigurnost - (Istanbul – 2017. god.)
- Program Matra Rule of Low, Decentralizacija i učešće građana, Univerzitet u Laidenu, Haška Akademija za Lokalnu Upravu, Helsinški Komitet Holandije i Ministarstvo Vanjskih poslova Kraljevine Holandije (Den HAG i Amsterdam 2018. god.)


Zaposlenje i drugi angažmani:

• Šef kabineta predsjednika opštine Petnjica (od jula 2014 do novembra 2019)
• Jedan od osnivača i sadašnji član Upravnog odbora Mreže opštinskih projekt menadžera Crne Gore.
• Član Upravnog Odbora za međunarodnu saradnju i EU integracije Zajednice opština Crne Gore
• Dugogodišnje iskustvo u pripremi i implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima pretpristupne podrške EU
• Autor i projektni menadžer za nekoliko projekata iz oblasti kulture i kulturne baštine, među kojima je jedno kulturno dobro zaštićeno na nacionalnom nivou.

• Govori: Engleski jezik