Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

20.11.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-4/20-26 od 27. februara 2020. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti „Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki“ formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 056-4/20-24 od 14. februara 2020. godine, dana 20. novembra 2020. godine. donijela je:


MMP

mmp

Indeks rodne ravnopravnosti

MMP

mmp

Ministarstvo

MMP

MMP 

MMP 

Ministarstvo za manjinska prava 

mmp

MMP

mmp

 

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

04.12.2020.

On- line Regionalni sastanak institucionalnih mehanizama zemalja kandidata za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020

On- line Regionalni sastanak institucionalnih  mehanizama zemalja kandidata  za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020

Načelnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović predstavila je aktivnosti koje je Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti sprovelo u toku COVID 19 pandemije na Regionalnoj on-line konferenciji istitucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost zemalja kandidata za članstvo u EU, 2 i 3. decembra 2020. godine, u organizaciji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost u Viljnusu...

više...
03.12.2020.

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore - Zajedno. Jednaki. Jači...

više...
01.12.2020.

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) prepoznaje i pohvaljuje uspješne akcije Opštine Herceg Novi u cilju socijalne inkluzije Roma i Egipćana istakao je savjetnik u MLJMP Sokolj Beganaj na sastanku sa predsjednikom Opštine Herceg Novi Stevan Katić...

više...
25.11.2020.

Početak kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja simbolizuje odlučnost, borbu za bolju i pravedniji položaj žena i djevojčica koje su bile ili jesu žrtve nasilje...

Video više...
24.11.2020.

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine

Vestminsterska fondacija za demokratiju predstavila je analizu o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine na sastanku održanom 24. novembra 2020...

više...