Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

08.10.2020.

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RODNA RAVNOPRAVNOST ZA 2020. GODINU

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RODNA RAVNOPRAVNOST ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj: 056-3/20-56, od 27. februara 2020. godine za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 8. oktobra 2020. godine donosi...


MMP

mmp

Indeks rodne ravnopravnosti

MMP

mmp

Ministarstvo

MMP

MMP 

MMP 

Ministarstvo za manjinska prava 

mmp

MMP

mmp

 

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

21.10.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU pod nazivom „RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU  pod nazivom „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 I 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-1/20-37 godine od 27.02.2020. godine za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“ Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 21.10.2020. godine d o n o s i

više...
16.10.2020.

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) je realizovalo istraživanje o socio-ekonomskom položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori...

više...
15.10.2020.

OČUVATI NEDJELJIVOST I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA

OČUVATI NEDJELJIVOST I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković bio je panelista na konferenciji “Kako unaprijediti ljudska prava na Zapadnom Balkanu” koju je organizovala Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF) u okviru projekta ,,Evropska škola ljudskih prava“ koji podržava Australijska vlada...

više...
14.10.2020.

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RAZVOJA I UNAPREĐENJA PRAVA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RAZVOJA I UNAPREĐENJA PRAVA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „ Zaštita i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori“, objavljenim dana 27.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti “Razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori“, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska prava donosi...

više...
13.10.2020.

Upitnik za izradu IV strateškog dokumenta za rodnu ravnopravnost - PAPRR 2021-2025

Upitnik za izradu IV strateškog dokumenta za rodnu ravnopravnost - PAPRR 2021-2025

Obavještavamo vas da je započeo proces izrade novog nacionalnog strateškog dokumenta za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period 2021-2025

više...