Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.130

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: nermina.piranic@mmp.gov.me


Kabinet ministra:

telefon: +382 20 234 193, fax: + 382 20 234 198

E-mail: kabinet@mmp.gov.me

Sekretar ministarstva:

 

 

Šefica kabineta 

Sanja Žugić

Telefon: + 382 20 234 193

E-mail: sanja.zugic@mmp.gov.me i kabinet@mmp.gov.me

 

Službenik za odnose s javnošću

Emin Ljuljanović

Telefon: +382 20 234 193

E-mail: emin.ljuljanovic@mmp.gov.me

 

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava

Blanka Radošević Marović

telefon: + 382 20 234 193

E-mail: blanka.marovicr@mmp.gov.me   


Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

 

Generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama

 
Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti:

Načelnica

Biljana Pejović

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: biljana.pejovic@mmp.gov.me

 

Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova

Načelnica

Tatjana Anđelić

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail:  tatjana.radulovic@mmp.gov.me  

 

 

 

Služba za opšte poslove 

Načelnik

Gazmend Cuca

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me

Služba za finansijske poslove

Načelnica

Katarina Pecović

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: katarina.pecovic@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama

Gazmend Cuca

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za saradnju sa NVO

Fikret Lulanaj

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail:fikret.lulanaj@mmp.gov.me


Službenica zadužen za javne nabavke

Maja Jović

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: maja.jovic@mmp.gov.me